Program.
PANEL 1
Kluczowe problemy przedsiębiorstwa po nowelizacji przepisów o odpadach – jak uniknąć kar i uciążliwych procedur administracyjnych:
  • Najczęściej kontrolowane przepisy, z którymi mają problem przedsiębiorcy. Które z nowych obowiązków sprawiają najwięcej trudności i jak nie dopuścić do nieprawidłowości w zakładzie?
  • Kierunki zmian w prawie i sposoby na pozyskanie finansowania. Jak wykorzystać zmiany i pozyskać środki na modernizacje przedsiębiorstwa
  • Elektroniczna ewidencja odpadów i składanie sprawozdań w rejestrze BDO. Co dla przedsiębiorstwa będzie oznaczało uruchomienie kolejnych modułów w rejestrze BDO? W jaki sposób poszerzenie obowiązków wpłynie na transport i gospodarkę odpadami? 
PANEL 2
Optymalizacja kosztów energii elektrycznej na produkcji – proste działania, które przekładają się na realne oszczędności w firmie:
  • Audyt energetyczny – ustawowy obowiązek dużych przedsiębiorców czy szansa na redukcje kosztów? Analiza przypadku firmy, która po audycie wprowadziła zmiany i zaoszczędziła na zmniejszeniu zużycia energii w firmie.
  • Oszczędny system oświetlenia. Jak zwiększyć efektywność energetyczną oświetlenia poprzez wymianę źródeł światła i optymalny system sterowania światłem?
  • Odzysk ciepła na hali produkcyjnej. Zastosowanie systemu rekuperacji powietrza, który zapewnia szybką amortyzację całej inwestycji i wspomaga obszary, w których występuje niedobór ciepła.
PANEL 3
Problematyczna dokumentacja środowiskowa. Jak przygotować dokumentację na potrzeby kontroli, aby stanowiła dowód potwierdzający zgodność prowadzonej działalności z prawem:
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Jak przyspieszyć i usprawnić proces pozyskania decyzji? Z czym wiążą się zmiany reguł postępowania administracyjnego?
  • Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne. Na jakich nowych zasadach Wody Polskie kwalifikują działania przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz jakie są najczęstsze problemy wynikające z nowego sposobu obliczania opłat?
  • Kontrola czynności z obrotem płynami oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej emisji. Jak dopilnować obowiązków i przygotować dokumentację na kontrolę?