Prelegenci.
Hanna Marlière
Dyrektor Zarządzająca Green Management Group sp. z o.o. i ekspertka Komisji Europejskiej (DG Regio).
Dyrektor Zarządzająca Green Management Group sp. z o.o. Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami zajmująca się wdrażaniem systemów selektywnej zbiórki odpadów, technologiami przetwarzania, w szczególności bioodpadów, uzyskiwaniem decyzji w postępowaniach administracyjnych.
 
Od 15 lat związana z branżą gospodarki komunalnej, pierwotnie prowadziła własny zakład przetwarzania, następnie przez 6 lat była projekt managerem i członkiem zarządu w międzynarodowej korporacji, obecnie prowadzi własną firmę konsultingową. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i europejskiego prawa, konsultantka krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych. Od 2019 roku ekspertka Komisji Europejskiej (DG Regio) w zakresie dystrybucji środków VIII Programu Ramowego. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej oraz prelegentka podczas kluczowych wydarzeń branży ochrony środowiska w Polsce – poruszała m.in. takie tematy, jak: standardy MBP, systemy selektywnej zbiórki, utrata statusu odpadów itp.. Czynnie działa także w sektorze pozarządowym poprzez Fundację Pro terra zajmującą się edukacją ekologiczną i na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Jakub Müller
Pracownik urzędu marszałkowskiego. Czynnie uczestniczy we wdrażaniu rejestru BDO.
Pracownik urzędu marszałkowskiego, magister inżynier ochrony środowiska. Specjalista w zakresie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o bateriach i akumulatorach oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
 
Dysponuje wiedzą praktyczną i teoretyczną z zakresu obowiązków podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska oraz sprawozdawczości do marszałka województwa. Posiada wieloletnie doświadczenie służbowe m.in. jako wykładowca (prowadzi szkolenia dla firm i urzędów). Przeprowadza kontrole z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz dokumentów potwierdzających recykling. Aktualnie czynnie uczestniczy we wdrażaniu bazy danych o produktach w opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO).
Katarzyna Ludwichowska
Radca prawny
Radca prawny Katarzyna Ludwichowska prowadzi indywidualną praktykę zawodową oraz jest założycielem i członkiem zespołu Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Koprowski Gąsior Gierzyńska Ludwichowska w Gdańsku. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska.
 
Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa wodnego oraz gospodarki odpadami. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc obsługę prawną jednej z największych grup kapitałowych w Polsce z sektora energetyki. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców sektora budowlanego i produkcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawa ochrony środowiska.
Wkrótce ujawnimy kolejnych prelegentów!