Podwyżki cen energii a optymalizacja kosztów i audyt energetyczny

Podwyżki cen energii to temat znany już od dawna, jednak nie zawsze w kontekście ich rzeczywistych przyczyn. Otóż cena energii elektrycznej podnosi się ze względu na fakt, że Polska ma najbardziej emisyjny rynek energetyczny w całej Unii Europejskiej, co czyni go szczególnie narażonym na wzrost cen. Wynika to z wciąż rosnących kosztów nabywania uprawnień do emisji dwutlenku węgla, co według prognoz nie zmieni się również w następnych latach.

Na podwyżki cen energii elektrycznej wpływa również drożejący węgiel, który jest podstawą polskiej energetyki – aż 80%  energii powstaje z tego surowca. Z kolei na cenę węgla wpływa m.in. fakt, że jego produkcja jest obecnie znacznie niższa w krajach skandynawskich. Należy jednak zauważyć, że cena energii elektrycznej wzrasta w całej Europie, na co ogromny wpływ ma polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Nakłada ona wysoki podatek ekologiczny, co w dużej mierze powoduje podwyżki cen energii elektrycznej.

Podwyżki cen energii a optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie

Energia to element napędzający procesy produkcyjne, a koszty jej nabycia są jedną z części końcowej ceny wytwarzanego produktu. W związku z faktem, że cena energii elektrycznej nieustannie wzrasta, coraz większe znaczenie ma optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie. Dzięki ograniczeniu wydatków związanych z użyciem poszczególnych mediów oraz walce z marnotrawieniem środków możliwe jest zyskanie oszczędności, które można przeznaczyć np. na rozwój przedsiębiorstwa. Wobec tego konieczne jest racjonalne gospodarowanie energią obejmujące kontrolę jej zużycia oraz efektywne wykorzystywanie, a także prognozowanie zużycia energii. Niezbędne jest także skuteczne zarządzanie procesami.  

Optymalizacja kosztów energii w przedsiębiorstwie składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest określenie obecnego stanu sieci energetycznych. Następny krok to analiza techniczno-energetyczna dotycząca pomiaru aktualnych parametrów i zbadania realnych potrzeb energetycznych. Ostatnim etapem w procesie optymalizacji kosztów jest audyt energetyczny.

Audyt energetyczny a rosnąca cena energii elektrycznej

Audyt energetyczny obejmuje przedstawienie konkretnych rozwiązań służących zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub usprawnieniu funkcjonowania sieci w postaci stworzenia nowych rozkładów obciążeń czy propozycji nowych węzłów sieci. Co ważne, audyt energetyczny obejmujący co najmniej 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie musi być przeprowadzany co cztery lata. Tyczy się to dużych przedsiębiorstw, zatrudniających przynajmniej 250 osób lub takich, w których roczny obrót przekracza 50 mln euro, a sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Mimo że audyt energetyczny nie zobowiązuje przedsiębiorcy do realizacji decyzji proefektywnościowych, może być pierwszym krokiem do wdrożenia nowych rozwiązań, dzięki temu, że jego wynikiem jest lista proponowanych przedsięwzięć oraz wyliczenia dotyczące ich opłacalności.

Wszystkie wyżej wymienione kroki przynoszą przedsiębiorstwu szereg korzyści, wśród których można wymienić obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie ryzyka związanego z przestojami w produkcji czy awariami, a także obniżenie emisji CO2.

Odzysk ciepła na hali produkcyjnej

Jednym ze sposobów na radzenie sobie z podwyżką cen energii elektrycznej jest zastosowanie systemu rekuperacji powietrza, który zapewnia szybką amortyzację całej inwestycji i wspomaga obszary, w których występuje niedobór ciepła. Odzysk ciepła jest nie tylko możliwy, ale i ważny. Wydawać by się mogło, że gdy na hali występują nadwyżki ciepła dodatkowe ogrzewanie nie jest potrzebne. W praktyce jednak ogrzane powietrze trafia zazwyczaj pod sufit, przez co jest nieprzydatne dla pracowników. W takich wypadkach należy zadbać o ograniczenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię, a także oczyścić powietrze z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Służy do tego wentylacja wywiewno-nawiewna z odzyskiem ciepła. Usuwa ona ciepłe, zanieczyszczone powietrze, a następnie przepuszcza je przez rekuperator, który oddaje ciepło czystemu, chłodnemu powietrzu i wprowadza na halę powietrze czyste, lecz ogrzane. Odzysk ciepła pochodzący z rekuperatora pozwala na zwrot inwestycji nawet po jednym sezonie grzewczym w przypadku dużych hal.

Kwestia podwyżki cen energii zostanie omówiona podczas VII Ogólnopolskiego Kongresu Ochrony Środowiska pt. „Aktualne wyzwania przedsiębiorstw w kontekście zaostrzenia przepisów odpadowych i wzrostu cen energii”. Uczestnicy spotkania uzyskają praktyczne wskazówki na temat wykorzystania audytu energetycznego do zwiększenia oszczędności poprzez optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej firmy. Omówiony zostanie także odzysk ciepła na hali produkcyjnej z zastosowaniem systemu rekuperacji powietrza. Eksperci przedstawią też wpływ pakietu odpadowego na obowiązki środowiskowe i życie firmy. Przekonaj się, jak radzić sobie z wyższą ceną energii elektrycznej!